Solo met orkestbegeleiding

 

 Titel

Tijdsduur

Niveau

Prijs Info Mp3  Pdf
Bongo Dancing

1.45

Solo 3/Orkest 3

€ 64,95

Groovin' Timps 

1.50

Solo 3/Orkest 3 € 64,95

In the Spotlights

5.45

Solo 3/Orkest 2 € 80,95

  

La Grande Finale 1.50 Solo 3/Orkest 1 € 71,95
Little Yusuf

3.25

Solo 3/Orkest 1 € 71,95

  

Rondo Russo         2.15 Solo 3/Orkest 1 € 69,95

Russian Boomwhackers Dance     

2.20

Solo 3/Orkest 2 € 71,95

=================================

============

============

=========

============

=======

 

===============

Cool brother   

2.30

Solo 2/Orkest 2

€ 64,95

Fairyland   

4.00

Solo 2/Orkest 2

€ 75,95

Happy    (Definitief uit druk)

2.25

Solo 2/Orkest 2

€ 70,95

Klezmer Far Chalil   

2.35

Solo 2/Orkest 1

€ 71,95
Pie Jesu

3.00

Solo 2/Orkest 1 € 69,95

 

Swingin' Saxophones         1.55 Solo 2/Orkest 2 € 64,95

 

The Pink Panther   2.45 Solo 2/Orkest 1 € 75,00

The Young Maestro         2.55 Solo 3/Orkest 2 € 71,95

Tango dīAmore

2.50

Solo 2/Orkest 1 € 69,95

  

The Alarm Clock 2.00 Solo 2/Orkest 1 € 69,95

The Young Soloist 2.40 Solo 2/Orkest 2 € 71,95
Three Festive Intradas 3.05 Solo 2/Orkest 2 € 69,95

Tricky Trombone

3.15

Solo 2/Orkest 1

€ 71,95

   

With the sounds of trumpets 2.00 Solo 2/Orkest 2 € 69,95

   

             

=================================

============

============

=========

============

=======

 

===============

             

Bicycle Race 

1.10

Solo 1/Orkest 1 € 59,95

Big Ben March

2.40

Solo 1/Orkest 1 € 59,95

Boomwhackers Fiesta         2.45 Solo 1/Orkest 1 € 71,95

   

Cheerleader 2.20 Solo 1/Orkest 1 € 71,95
Chinese Puppet Theatre 1.45 Solo 1/Orkest 1 € 64,95

Dance-Suite on a Theme 3.15 Solo 1/Orkest 1 € 71,95
Doe nou effe normaal 2.30 Solo 1/Orkest 1 € 71,95

Fanfare for Brass 

1.45

Solo 1/Orkest 1 € 64,95

First Aid Concerto          1.50 Solo 1/Orkest 1 €64,95

Jazzy Clarinets 2.00 Solo 1/Orkest 1 € 64,95

  

Junior Bongo Dancing

1.45

Solo 1/Orkest 1 € 64,95

 

My first drum solo 

1.35

Solo 1/Orkest 1 € 59,95

My first horn solo 

2.40

Solo 1/Orkest 1 € 64,95

My Little Clarinet 2.25 Solo 1/Orkest 1 € 69,95

Railway Traffic   

1.40

Solo 1/Orkest 1

€ 64,95

Recorder Parade

1.55

Solo 1/Orkest 1

€ 64,95
Spirit of the Vuvuzela 1.45 Solo 1/Orkest 1 € 64,95
Swingin' Flutes 2.15 Solo 1/Orkest 1 € 64,95
The Computer 2.00 Solo 1/Orkest 1 € 54,95
The Rockin' Violin      1.55 Solo 1/Orkest 1 € 64,95
The Young Artist 3.05 Solo 1/Orkest 1 € 71,95
The Young Genius

3.45

 

Solo 1/Orkest 1

€ 71,95

Tropical Boomwhackers      1.45 Solo 1/Orkest 1 € 64,95

=================================

============

============

=========

============

=======

 

===============

Christmas Boomwhackers     4.00 0.5 € 64,95  

Easy solo pieces for great musicians     4.20 0.5 € 71,95

Medieval Rondeau      1.40 0.5 € 59,95

pBone Samba   2.30 Solo 0.5/Orkest 2 € 71,95

RB&B 2.05 0.5 € 59,95  

The Hotel Bell gratis 0.5 gratis

  

             
             
             

 

Index