Columns

 

Ivo Kouwenhoven heeft een uitgesproken mening en visie als het gaat om jeugdleden werven en onderhouden. Hier schrijft hij regelmatig columns over.

 

1. Een goed jeugdbeleid is essentieel voor elke vereniging.

pdf

2. Jonge solisten op het concertpodium.

pdf

3. Ik leer een jeugdorkest graag verder kijken dan de noot lang is.

pdf

4. Drummen in een jeugdorkest.

pdf

5. Was uw ledenwerfactie ook zo´n groot succes?

pdf

6. Voor een bloeiende vereniging is een goede doorstroming nodig.

pdf

7. De juiste definitie van een jeugd-/leerlingenorkest.

pdf

8. Muziek voor variabele bezetting.

pdf

9. De ideale dirigent.

pdf

10. Experimenteren met de orkestopstelling.

pdf

11. Het applaus.

pdf

12. Ledenwerven doe je zo!

pdf

13. Hoe houden we kinderen bij de vereniging.

pdf

14. Kinderlijk eenvoudig..............lijkt me!

pdf

15. Kortetermijnpolitiek.

pdf

16. Vals spelen mag.

pdf

17. Hoe krijg je als dirigent weer de aandacht.

pdf

18. Het achtergestelde jongetje van de klas.

pdf

19. Aandacht voor articulatie.

pdf

20. Integratieproblemen.

pdf

21. Als noten tonen worden.

pdf

22. Wie de jeugd heeft.

pdf

23. MUZIEKvereniging of muziekVERENIGING.

pdf

24. De X-Factor.

pdf

25. Ritmes leren lezen.

pdf

26. Iedere mening telt.

pdf

27. De Orkestinspiciënt.

pdf

28. Muzieknotatie.

pdf

29. Kikkervisjes.

pdf

30. Drumnotatie.

pdf

31. De spelregels van muziek.

pdf

32. De Jeugdorkestdirigent.

pdf

33. Zit er nog wel muziek in?

pdf

34. Wat steekt onze hafabra wereld toch raar in elkaar.

pdf

35. Mobiele telefoons.

pdf

36. Kinderen scouten.

pdf

37. Uniformiteit.

pdf

38. Tel uit je verlies

pdf

39. Op Amerikaans blokfluitavontuur

pdf

40. Vrouwen in de muziek

pdf

41. Sollicitatieprocedure

pdf

42. Repetitieverslag

pdf

43. Aangifte bij de politie

pdf

44. Zandsculptuur

pdf

45. Verwachtingen

pdf

46. Zeestromen

pdf

47. Concert

pdf

48. Muziek

pdf

49. Muziekles

pdf

50. Muziekonderwijs

pdf

51. Tijd

pdf

52. Zijn laatste jas

pdf

53. Samen

pdf

54. Van de partij

pdf

55. Pedagogiek

pdf

56. Communiceren

pdf

57. Luister met je ogen

pdf

58. Comfort zone

pdf

59. Muzikale opjutters

pdf

59. Kokervisie

pdf

60. Als niets vast ligt is alles mogelijk

pdf

61. Denkproces

pdf

62  Eigenaarschap

pdf

63  Laat dit geen 'rondo' meer zijn

pdf

64  Terug naar de bedoeling

pdf

65  Hartbewaking

pdf

66  Zoek het uit

pdf
 
   
   

Index